Det er ikke for sent å bidra!

Det er ikke for sent å bidra!

Hvert år får ca 3400 kvinner brystkreft. Det betyr at én av tolv norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet – og den ene kvinnen kan være deg. Østrogen er en viktig faktor når det kommer til utvikling av brystkreft. Dette er også grunnen til at menn...